Частка аудиторії, Share, Shr – (для телебачення) відсоток глядачів певної події серед усіх глядачів, які дивляться телевізор у цей момент. Частка відрізняється від рейтингу тим, що вона рахується від загальної кількості тих, хто дивиться телевізор у цей момент, а рейтинг – від усього населення країни. Наприклад, якщо передача транслюється о 8 вечора, то частка у […]

Охоплення, Reach – кількість людей (в абсолютних цифрах або у відсотках від усього населення чи ЦА), які хоча б один раз проконтактували з подією. Тобто показник Reach показує, яку кількість людей вдалося охопити кампанією. Якщо одна людина побачила нашу рекламу 100 разів, то для фактора Reach вона все одно рахується як 1. Охоплення – це […]

Медіапланування – це інтернаціональні знання, яких майже не торкнулися культурні особливості різних країн. Зокрема пострадянських, які просто запозичили англійські слова і формули. Тому загадковість параметра Qualified Reach полягає в тому, що російськомовний галузевий інтернет цей показник знає, а англомовний – ні. І там, і там слово “qualified” означає “якісний”. Але у них ця якість означає […]

Power Ratio розраховується як відношення частки медіаканалу в рекламних бюджетах ринку до його частки в аудиторії. Що вищий Power Ratio, то більш затребувана або, як кажуть рекламники, “якісна” аудиторія медіа. Наприклад, канал А отримав 5% усіх рекламних грошей з часткою своєї аудиторії в 3%. У цьому разі його Power Ratio дорівнюватиме 1.67 або 167%. Приклади […]

Сьогодні, з розвитком інтернету, дедалі більшу популярність здобуває холістичний підхід до медіапланування: коли на комунікацію в медіа дивляться як на цілісну картинку, оцінюючи ефективність кожного каналу лише у співвідношенні з цілим. Одним із проявів холізму в медіаплануванні стала абревіатура POEM. Вона розшифровується як paid, owned і earned media. Тобто, платні, власні та зароблені медіа-канали. (Якщо […]

GRP, GRP(s), Gross Rating Points – це загальний рейтинг, який демонструє загальну кількість контактів аудиторії з подією. Розраховується методом додавання рейтингів кожного показу. Тобто, показник GRP означає загальну кількість контактів із багаторазово показаною в різних медіа подією. Тобто GRP показує, скільки разів рекламне повідомлення потрапило людям на очі за період рекламної кампанії. Важливо розуміти, що […]

Frequency або Частота – це кількість контактів аудиторії з подією за час рекламної кампанії. Термін використовується, здебільшого, у значенні Average Frequency, тобто скільки в середньому разів за час кампанії побачить рекламу кожен з охоплених людей. Частоту можна виразити як відношення загального рейтингу (GRP), набраного за період кампанії, до охоплення 1+, отриманого в результаті розміщення. Формула: […]

Flight – це безперервний у часі відрізок рекламної кампанії. Flight позначають через тривалість, хронологію (у тижнях) і через медіавагу, GRP. Застосовується в такому, наприклад, контексті: “Ми проаналізували останній флайт і зрозуміли…”. Розрізняють два основні типи/підходи до формування флайтів. Перший – burst: розміщення великої ваги у короткий проміжок часу (кілька тижнів). Burst швидко формує знання бренду, […]

Drip (англ. капання) – це вид рекламного флайту, коли здійснюється розміщення невеликих рівномірних медіаваг через однакові проміжки часу. Це забезпечує тривалу медійну кампанію. Drip використовують, коли рекламують товари з маловираженою сезонністю попиту. Також ця стратегія більше підходить брендам-лідерам ринку. Протилежність drip – це тип burst (англ. вибух), коли в короткий проміжок часу відбувається розміщення великої […]

CPT

CPT, Cost per Thousand, тобто Ціна за тисячу (контактів) – це вартість 1000 контактів з аудиторією певного медіа. Розраховується за формулою CPT=витрати/рейтинг*1000. CPT – це один із базових медіапоказників, що дає змогу порівняти цінову ефективність різних медіа та типів медіа, звівши їх до одного параметра – вартості контакту. CPT – це універсальніший показник, ніж СРР, […]