Охоплення, Reach – кількість людей (в абсолютних цифрах або у відсотках від усього населення чи ЦА), які хоча б один раз проконтактували з подією. Тобто показник Reach показує, яку кількість людей вдалося охопити кампанією. Якщо одна людина побачила нашу рекламу 100 разів, то для фактора Reach вона все одно рахується як 1. Охоплення – це […]

Медіапланування – це інтернаціональні знання, яких майже не торкнулися культурні особливості різних країн. Зокрема пострадянських, які просто запозичили англійські слова і формули. Тому загадковість параметра Qualified Reach полягає в тому, що російськомовний галузевий інтернет цей показник знає, а англомовний – ні. І там, і там слово “qualified” означає “якісний”. Але у них ця якість означає […]

Сьогодні, з розвитком інтернету, дедалі більшу популярність здобуває холістичний підхід до медіапланування: коли на комунікацію в медіа дивляться як на цілісну картинку, оцінюючи ефективність кожного каналу лише у співвідношенні з цілим. Одним із проявів холізму в медіаплануванні стала абревіатура POEM. Вона розшифровується як paid, owned і earned media. Тобто, платні, власні та зароблені медіа-канали. (Якщо […]

GRP, GRP(s), Gross Rating Points – це загальний рейтинг, який демонструє загальну кількість контактів аудиторії з подією. Розраховується методом додавання рейтингів кожного показу. Тобто, показник GRP означає загальну кількість контактів із багаторазово показаною в різних медіа подією. Тобто GRP показує, скільки разів рекламне повідомлення потрапило людям на очі за період рекламної кампанії. Важливо розуміти, що […]

CPT

CPT, Cost per Thousand, тобто Ціна за тисячу (контактів) – це вартість 1000 контактів з аудиторією певного медіа. Розраховується за формулою CPT=витрати/рейтинг*1000. CPT – це один із базових медіапоказників, що дає змогу порівняти цінову ефективність різних медіа та типів медіа, звівши їх до одного параметра – вартості контакту. CPT – це універсальніший показник, ніж СРР, […]

CPP

CPP, Cost Per (Rating) Point – вартість пункту рейтингу, тобто, власне, контакту. Тобто ціна 1 WGRP. Формула: CPP = Витрати/WGRP або Вартість розміщення 30-секундного ролика/Рейтинг показу. Для кількох каналів середній CPP обчислюють, як суму відтворень %WGRP * CPP конкретного каналу. Наприклад, розміщення 30-секундного ролика в прайм-таймі коштувало 2000 грн. Рейтинг цього шоу був 9,7%. Тоді […]

CPM

Іноді медіапланування дає змогу проявити свою індивідуальність. Наприклад, замість CPT можна сказати CPM: це абсолютно те саме, але начебто французькою – Cost Per Mille. Mille з латинської та французької означає “тисяча”.

Affinity Index, Aff, афініті-індекс, перекладається як “індекс відповідності” і позначає відношення рейтингу за цільовою аудиторією до рейтингу за базовою аудиторією. Показує, наскільки краще (якісніше, сильніше, щільніше, більше) наша аудиторія контактувала з подією (телепрограмою або рекламним роликом), ніж базова. Наприклад, уся аудиторія – 100 осіб – складається з чоловіків і жінок 50/50. Півфінальний матч чемпіонату світу […]

Adstock’ом називають кумулятивний, накопичений вплив реклами на споживчу поведінку. Цей термін запровадив Саймон Бродбент (Simon Broadbent) 1979 року в статті “One Way TV Advertisements Work”, опублікованій у журналі Journal of the Market Research Society Vol. 23 no.3. Як зазначалося нижче, з психологічної точки зору реклама працює за принципом “навчення”, тобто вбудовується і в короткострокову, і […]