Power Ratio розраховується як відношення частки медіаканалу в рекламних бюджетах ринку до його частки в аудиторії. Що вищий Power Ratio, то більш затребувана або, як кажуть рекламники, “якісна” аудиторія медіа. Наприклад, канал А отримав 5% усіх рекламних грошей з часткою своєї аудиторії в 3%. У цьому разі його Power Ratio дорівнюватиме 1.67 або 167%. Приклади […]

Frequency або Частота – це кількість контактів аудиторії з подією за час рекламної кампанії. Термін використовується, здебільшого, у значенні Average Frequency, тобто скільки в середньому разів за час кампанії побачить рекламу кожен з охоплених людей. Частоту можна виразити як відношення загального рейтингу (GRP), набраного за період кампанії, до охоплення 1+, отриманого в результаті розміщення. Формула: […]

Flight – це безперервний у часі відрізок рекламної кампанії. Flight позначають через тривалість, хронологію (у тижнях) і через медіавагу, GRP. Застосовується в такому, наприклад, контексті: “Ми проаналізували останній флайт і зрозуміли…”. Розрізняють два основні типи/підходи до формування флайтів. Перший – burst: розміщення великої ваги у короткий проміжок часу (кілька тижнів). Burst швидко формує знання бренду, […]

Drip (англ. капання) – це вид рекламного флайту, коли здійснюється розміщення невеликих рівномірних медіаваг через однакові проміжки часу. Це забезпечує тривалу медійну кампанію. Drip використовують, коли рекламують товари з маловираженою сезонністю попиту. Також ця стратегія більше підходить брендам-лідерам ринку. Протилежність drip – це тип burst (англ. вибух), коли в короткий проміжок часу відбувається розміщення великої […]

Coverage, Cov – покриття. На відміну від Reach, Coverage вживається, коли говорять про потенційне охоплення, про можливості медіаносія охопити аудиторію. Точне визначення звучить так: Coverage – це показник, що описує кількість людей, у яких є фізична можливість проконтактувати з цим медіа. Інший нюанс-відмінність: Cov частіше означає накопичувальне, сумарне охоплення подій, а Reach – охоплення однієї […]

Burst (англ. спалах, вибух) – вид рекламного флайту, коли в короткий проміжок часу (кілька тижнів) розміщується велика медіавага. Burst швидко формує знання бренду, що особливо важливо на початку сезону або в інші важливі для продажів періоди. Також стратегію burst іноді застосовують нові бренди. Протилежність burst – це тип drip (англ. капання): розміщення невеликих рівнозначних ваг […]