Adh або Adhesion index перекладається як “індекс прив’язаності” і відображає внесок цільової аудиторії у рейтинг події. Перефразовуючи визначення Affinity: Adh показує, наскільки краще (якісніше, сильніше, щільніше, більше) наша аудиторія контактувала з подією (телепрограмою або рекламним роликом), ніж базова. Формула: Adhesion (%) = Кількість тих, хто проконтактував і належить до цільової аудиторії / Загальна кількість тих, […]