Adh або Adhesion index перекладається як “індекс прив’язаності” і відображає внесок цільової аудиторії у рейтинг події.

Перефразовуючи визначення Affinity: Adh показує, наскільки краще (якісніше, сильніше, щільніше, більше) наша аудиторія контактувала з подією (телепрограмою або рекламним роликом), ніж базова.

Формула: Adhesion (%) = Кількість тих, хто проконтактував і належить до цільової аудиторії / Загальна кількість тих, хто проконтактував із подією.

Наприклад, показник Adh 30% для аудиторії 18-45 означатиме наступне: серед тих, хто проконтактував із цією подією, було 30% людей віком від 18 до 45 років.

Share
This